ฝากขาย

คุณต้องการให้แบรนด์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของตลาดร้านซุปเปอร์เอ็กซ์ปอร์ตของเราหรือไม่?


ก่อนส่งคำถามของคุณ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา จากนั้นจะถูกส่งไปตรวจสอบ:


  • ค่าบริการรายเดือน THB50,000.00 สำหรับเว็บไซต์ของเรา
  • มูลค่า Backlog ขั้นต่ำ 500,000.00 บาท
  • ระยะเวลาสัญญาขั้นต่ำ : 1 ปี
  • เงินมัดจำ 100,000.00 บาท (กรณีไม่มีสต๊อก)
  • กรณีไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ภายใน 3 เดือน เงินมัดจำจะสูญหาย
  • ทุกๆ 3 วันของการล่าช้าในการจัดหาสต็อกที่ครบกำหนดจะแสดงค่าปรับเพียงครั้งเดียว ค่าปรับแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียม 2,000.00 บาท